Paragrafen

Grondbeleid

Grondbeleid

De paragraaf grondbeleid beschrijft de volgende onderwerpen:

  1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
  2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
  3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
  4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  5. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.
Deze pagina is gebouwd op 11/14/2022 15:10:02 met de export van 11/14/2022 13:27:30