Home

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens is een aantal toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2022 actueel

Begroting 2023

Verschil 2022/2023

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

Inwoner

13.849

-54.032

-40.183

12.256

-51.574

-39.318

864

Onze buurt

11.268

-26.419

-15.151

11.441

-26.787

-15.345

-194

Onze gemeente

2.433

-10.145

-7.712

2.299

-8.441

-6.143

1.569

Ons geld

74.997

-6.483

68.514

79.462

-7.740

71.722

3.208

Overhead

0

-9.904

-9.904

0

-11.574

-11.574

-1.671

Saldo rekening baten en lasten

102.547

-106.982

-4.435

105.458

-106.116

-659

3.777

Toevoeging aan

-

-358

-358

-

-330

-330

28

Onttrekking aan

4.933

-

4.933

1.337

-

1.337

-3.596

Resultaat rekening baten en lasten

107.479

-107.340

139

106.795

-106.447

348

209

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2022 15:10:02 met de export van 11/14/2022 13:27:30