Bijlagen

Kader subsidies

Kader subsidies

De gemeenteraad stelt het kader voor de subsidies vast in de begroting. Het college stelt het subsidieplafond vast. Hieronder is het kader van de subsidies aangegeven.

Omschrijving

Bedrag kader

subsidie

1.

Subsidies op grond van deelverordening

a.

Sport

277.149

b.

Amateurkunst

105.337

c.

Ouderbonden

63.770

d.

Vrouwenverenigingen

1.521

e.

Volksfeesten

10.039

f.

EHBO en AED

18.177

g.

Jeugd- en jongerenwerk

16.832

h.

Wijkraden

4.563

i.

Buurtverenigingen

406

j.

Musea

69.686

k.

Groene leefruimte

9.148

l.

Muziekonderwijs

90.454

m.

Overige organisaties

6.561

n.

Peuteropvang

184.872

Totaal subsidies deelverordening

858.515

2.

Subsidie uit begrotingsposten

Scholen voor basisonderwijs

7.200

Zwem- en waterpolovereniging Groesbeek

21.801

St. MTB Gelderland Zuid

507

St. Zevenheuvelenloop

3.042

Centrum Run Groesbeek

2.535

Stichting Muzida

1.673

Stichting concertserie Beek

1.146

Stichting Kakatoe Leuth (Polderpop)

1.161

Euregio studentenmuziekfestival

500

NJO Muziekzomer Gelderland

1.000

St. Kunstcommissie Millingen aan de Rijn

2.537

St. Millings Jaarboek

508

St. filmarchief Groesbeek

1.877

Gemeentelijke monumenten

89.500

Provinciale gemeentelijke monumenten

45.500

Molens

14.000

Vereniging voor Behoud Dorpsgezichten

507

Heemkundekring De Duffelt Millingen

335

Stichting Heemkunde Berg en Dal

335

Stichting Van Ploeg tot Heiliglandstichting (heemkunde)

335

Heemkunde Groesbeek

335

Openbare bibliotheek

767.850

Lokale omroep

42.500

Onderhoud speeltuin Kros

2.535

St. Berg en Dals bloei burgerparticipatie

220

Platform Leuth Actief

1.622

Stichting Behoud Dierenweide

1.268

Dorpshuis De Bosduivel / 't Zaaltje HLS

2.535

SWOM (St. Welzijn Ouderen Millingen aan de Rijn)

50.000

St. Mentorschap Oost Nederland Gelderland (Groesbeek)

296

Seniorenraad Groesbeek

3.549

Seniorenraad Burgerparticipatie

3.500

Wmo adviesgroep

3.760

Dorpshuis de Slenk/ sep de Horst

3.451

St. Vluchtelingenwerk Oost Nederland (Groesbeek)

96.400

Cooperatie verloskundigen Nijmegen eo (Millingen)

12.786

Forte Welzijn

964.684

Totaal subsidies uit begrotingsposten

2.153.290

3.

Totaal

3.011.805

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2022 15:10:02 met de export van 11/14/2022 13:27:30