Welkom bij onze Programmabegroting 2023!

Hieronder kunt u zien wat u gemiddeld betaalt aan de gemeentelijke belastingen ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Daarnaast is ook het landelijk gemiddelde aangegeven.

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2022 15:10:02 met de export van 11/14/2022 13:27:30