Home

Financiële begroting

Incidentele baten en lasten

Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten met daarop een toelichting.

Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Programma Inwoner

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2022

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2023

-

-

-

-

Totaal programma Inwoner

-

-

-

-

Programma Onze Buurt

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2022

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2023

2.1

Actualisatie bomenlijst

-20

-

-

-

2.2

Achterstallig onderhoud kunstwerken

-25

-

-

-

2.3

Vervangen ballenvangers Germania

-17

-

-

-

Totaal programma Onze Buurt

-62

-

-

-

Programma Onze Gemeente

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2022

3.1

Opbrengst grondverkopen Hulsbeek

300

-

-

-

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2023

-

-

-

-

Totaal programma Onze Gemeente

300

-

-

-

Programma Ons geld

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2022

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2023

-

-

-

-

Totaal programma Ons geld

-

-

-

-

Programma Overhead

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2022

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2023

-

-

-

-

Totaal programma Overhead

-

-

-

-

Totaal exploitatie

238

-

-

-

Reserves

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2022

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2023

-

-

-

-

Totaal reserves

-

-

-

-

Totaal

238

-

-

-

2.1 Actualisatie bomenlijst
Voor het actualiseren van de bomenlijst is in 2023 eenmalig € 20.000 nodig.

2.2 Achterstallig onderhoud kunstwerken
Na een inspectie is gebleken dat er sprake is van achterstallig onderhoud aan kunstwerken. Hiervoor is in 2023 eenmalig € 25.000 nodig.

2.3 Vervangen ballenvangers Germania
De ballenvangers bij Germania is in 2023 € 17.000 nodig.

3.1 Opbrengst grondverkopen Hulsbeek
We verwachten in 2023 de ontwikkeling van het plan Hulsbeek voor een bedrag van € 300.000 aan kavels te verkopen. Daarna is de verwachting dat alle grond is verkocht.

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2022 15:10:02 met de export van 11/14/2022 13:27:30