Bijlagen

MeerjarenInvesteringsPlan

MeerjarenInvesteringsPlan

De gemeente investeert jaarlijks vele miljoenen euro’s in wegen, plantsoenen, riool, (onderwijs)huisvesting, ICT, bedrijfsmiddelen etc. De investeringen nemen we jaarlijks in een Meerjaren investeringsplan (MIP) op. Dit plan gaat over een periode van vier jaar. Het MIP is een totaaloverzicht van alle voorgenomen investeringen. Hieronder leest u het MIP 2023-2026.

Onder de tabel met cijfers hebben we de investeringen kort toegelicht. De nummers in de tabel komen overeen met de nummers in de toelichtingen.

Project

Looptijd

Jaar inv.

Bruto inv.

Bijdrage

Netto inv.

KL2023

KL2024

KL2025

KL2026

KL2027

Nieuwe investeringen

Programma 1: Inwoner

1.1

Nieuwe sporthal Ooij

40

2026

pm

-

pm

-

-

-

-

-

1.2

Revitalisering Mallemolen (uitvoering)

25

2024

5.125.000

-

5.125.000

-

-

281.875

278.800

275.725

Totaal programma 1: Inwoner

5.125.000

-

5.125.000

-

-

281.875

278.800

275.725

Eerder in begroting opgenomen investeringen

Programma 1: Inwoner

1.3

Verduurzaming Kulturhus Millingen aan de Rijn

15

pm

pm

-

pm

-

-

-

-

-

1.4

Basisschool en gymzaal Op de Horst

40

2025

5.500.000

5.500.000

-

-

220.000

Totaal eerder in begroting opgenomen investeringen programma 1: Inwoner

5.500.000

-

5.500.000

-

-

-

-

220.000

Nieuwe Investeringen

Programma 2: Onze buurt

2.1

Rijlaan Groesbeek (vervangen bomen)

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2023

265.000

-

265.000

-

14.575

14.416

14.257

14.098

2.2

Vossengraaf Millingen aan de Rijn (opknappen begraafplaats)

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2023

84.000

-

84.000

-

4.620

4.570

4.519

4.469

2.3

Cranenburgsestraat Groesbeek (vergroenen straat)

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2023

25.000

-

25.000

-

1.375

1.360

1.345

1.330

2.4

Gelderhorstlaan Beek (vervangen groen)

Projectvoorbereiding OPR

25

2024

6.000

-

6.000

-

-

330

326

323

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2025

30.000

-

30.000

-

-

-

1.650

1.632

2.5

Centrum Groesbeek (herinrichten spoorbermen)

Projectvoorbereiding OPR

25

2025

5.500

-

5.500

-

-

-

303

299

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2026

99.500

-

99.500

-

-

-

-

5.473

2.6

Ericastraat e.o. Groesbeek (reconstructie)

Projectvoorbereiding riolering

50

2025

48.000

-

48.000

-

-

-

1.680

1.666

Projectvoorbereiding OPR

25

2025

95.000

-

95.000

-

-

-

5.225

5.168

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2026

464.000

-

464.000

-

-

-

-

16.240

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2026

885.000

-

885.000

-

-

-

-

48.675

2.7

Acaciastraat Groesbeek (reconstructie)

Projectvoorbereiding riolering

50

2023

2.500

-

2.500

-

88

87

86

85

Projectvoorbereiding OPR

25

2023

11.000

-

11.000

-

605

598

592

585

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

29.500

-

29.500

-

-

1.033

1.024

1.015

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2024

110.000

-

110.000

-

-

6.050

5.984

5.918

2.8

Klaverberg Groesbeek (vernieuwen verharding begraafplaats Heselenberg)

Projectvoorbereiding OPR

25

2023

4.250

-

4.250

-

234

231

229

226

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2024

42.500

-

42.500

-

-

2.338

2.312

2.287

2.9

Vissersstraat Kekerdom (reconstructie)

Projectvoorbereiding riolering

50

2023

21.000

-

21.000

-

735

729

722

716

Projectvoorbereiding OPR

25

2023

32.000

-

32.000

-

1.760

1.741

1.722

1.702

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

200.000

-

200.000

-

-

7.000

6.940

6.880

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2024

305.000

-

305.000

-

-

16.775

16.592

16.409

2.10

Cranenburgsestraat Groesbeek (Hulsbroek-Reestraat, verkeerskundige herinrichting)

Projectvoorbereiding riolering

50

2023

3.000

-

3.000

-

105

104

103

102

Projectvoorbereiding OPR

25

2023

41.000

-

41.000

-

2.255

2.230

2.206

2.181

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

40.000

-

40.000

-

-

1.400

1.388

1.376

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2024

391.000

100.000

291.000

-

-

16.005

15.830

15.656

2.11

Hogekamp Leuth (reconstructie)

Projectvoorbereiding riolering

50

2025

17.500

-

17.500

-

-

-

613

607

Projectvoorbereiding OPR

25

2025

36.500

-

36.500

-

-

-

2.008

1.986

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2026

166.000

-

166.000

-

-

-

-

5.810

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2026

340.000

-

340.000

-

-

-

-

18.700

2.12

Nieuw dakpakket sporthal Heuvelland Groesbeek

15

2023

237.000

-

237.000

-

19.355

19.118

18.881

18.644

2.13

Nieuwe software zwembad en sporthallen

5

2023

100.000

-

100.000

-

21.500

21.200

20.900

20.600

2.14

Vervangen speelplek Profetenlaan Heilig Landstichting

10

2026

40.000

-

40.000

-

-

-

-

4.600

2.15

Vervangen speelplek Hermelijnstraat Groesbeek

10

2026

32.500

-

32.500

-

-

-

-

3.738

2.16

Vervangen speelplek Hoflaan/Mariëndaalseweg

10

2026

40.000

-

40.000

-

-

-

-

4.600

Totaal nieuwe investeringen programma 2: Onze buurt

4.249.250

100.000

4.149.250

-

67.206

117.314

127.436

233.795

waarvan riolering

991.500

-

991.500

-

928

10.352

12.556

34.497

waarvan overige

3.257.750

100.000

3.157.750

-

66.279

106.962

114.880

199.298

Eerder in begroting opgenomen investeringen

Programma 2: Onze buurt

2.17

Mesdagweg eo Groesbeek (reconstructie)

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2023

236.000

200.000

36.000

-

1.260

1.249

1.238

1.228

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2023

545.000

400.000

145.000

-

7.975

7.888

7.801

7.714

2.18

Chopinstraat Millingen aan de Rijn (aanleg voet- fietspad)

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2023

50.000

-

50.000

-

2.750

2.720

2.690

2.660

2.19

Nieuweweg Stekkenberg Groesbeek (oversteek)

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2023

300.000

300.000

-

-

-

-

-

-

2.20

Spoorlaan Groesbeek (herinrichting)

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2023

37.500

-

37.500

-

1.313

1.301

1.290

1.279

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2023

850.000

-

850.000

-

46.750

46.240

45.730

45.220

2.21

Schoolstraat (kiss & ride) Millingen aan de Rijn

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2023

19.500

-

19.500

-

683

677

671

665

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2023

92.500

-

92.500

-

5.088

5.032

4.977

4.921

2.22

Erlecomseweg Erlecom (reconstructie)

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2023

146.000

-

146.000

-

5.110

5.066

5.022

4.979

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2023

1.060.000

-

1.060.000

-

58.300

57.664

57.028

56.392

2.23

Reestraat Groesbeek (aanpassen weginrichting ivm nieuwbouw)

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2023

10.500

-

10.500

-

368

364

361

358

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2023

51.500

-

51.500

-

2.833

2.802

2.771

2.740

2.24

Händelsraat Groesbeek (asfalt vervangen door klinkers & afkoppelen)

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2023

81.000

30.000

51.000

-

1.785

1.770

1.754

1.739

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2023

97.000

94.000

3.000

-

165

163

161

160

2.25

Vervangen armaturen sporthal Heuvelland

15

2023

88.006

-

88.006

-

7.187

7.099

7.011

6.923

2.26

Zevenheuvelenweg (Ottenhoffstraat tot Nieuweweg) Groesbeek

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2023

500.000

-

500.000

-

17.500

17.350

17.200

17.050

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2023

570.000

-

570.000

-

31.350

31.008

30.666

30.324

2.27

Heer Zegerstraat & Kardinaal Gerardstraat Groesbeek (verharding vervangen én vergroten & vervangen riolering)

Projectvoorbereiding riolering

50

2023

19.000

-

19.000

-

665

659

654

648

Projectvoorbereiding OPR

25

2023

48.000

-

48.000

-

2.640

2.611

2.582

2.554

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2023

307.000

-

307.000

-

10.745

10.653

10.561

10.469

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2023

727.000

-

727.000

-

39.985

39.549

39.113

38.676

2.28

Diverse rioolrenovaties middels kousmethode, inclusief putrenovatie

Uitvoering, renoveren diverse rioleringen

50

2023

650.000

-

650.000

-

22.750

22.555

22.360

22.165

2.29

Merelweg Berg en Dal, vervangen riolering

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2023

36.000

-

36.000

-

1.260

1.249

1.238

1.228

Uitvoering, wegen

25

2023

47.000

-

47.000

-

2.585

2.557

2.529

2.500

2.30

Populierenstraat Breedeweg, deels vervangen riool en asfaltweg

Projectvoorbereiding riool

50

2023

4.000

-

4.000

-

140

139

138

136

Projectvoorbereiding wegen

25

2023

8.000

-

8.000

-

440

435

430

426

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

37.000

-

37.000

-

-

1.295

1.284

1.273

Uitvoering, wegen

25

2024

76.000

76.000

-

-

-

-

-

-

2.31

Reconstructie Gooiseweg Zuid Groesbeek

Projectvoorbereiding riolering

50

2023

72.500

-

72.500

-

2.538

2.516

2.494

2.472

Projectvoorbereiding wegen

25

2023

123.500

-

123.500

-

6.793

6.718

6.644

6.570

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

654.000

-

654.000

-

-

22.890

22.694

22.498

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2024

1.100.000

-

1.100.000

-

-

60.500

59.840

59.180

2.32

Reconstructie bedrijventerrein Mies Groesbeek

Projectvoorbereiding riolering

50

2023

15.000

-

15.000

-

525

521

516

512

Projectvoorbereiding wegen

25

2023

70.000

-

70.000

-

3.850

3.808

3.766

3.724

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

345.000

-

345.000

-

-

12.075

11.972

11.868

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2024

1.590.000

-

1.590.000

-

-

87.450

86.496

85.542

2.33

Sint Hubertusweg Ooij (verminderen geluids- en trillingsoverlast)

Projectvoorbereiding riolering

50

2023

3.000

-

3.000

-

105

104

103

102

Projectvoorbereiding OPR

25

2023

33.000

-

33.000

-

1.815

1.795

1.775

1.756

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

27.000

-

27.000

-

-

945

937

929

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2024

285.000

-

285.000

-

-

15.675

15.504

15.333

2.34

Margrietstraat en omgeving Groesbeek (reconstructie)

Projectvoorbereiding riolering

50

2023

30.000

10.000

20.000

-

700

694

688

682

Projectvoorbereiding OPR

25

2023

90.000

-

90.000

-

4.950

4.896

4.842

4.788

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

281.000

97.000

184.000

-

-

6.440

6.385

6.330

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2024

830.000

280.000

550.000

-

-

30.250

29.920

29.590

2.35

Van Nispenstraat & Secr. Luijbenstraat Groesbeek (asfalt vervangen door klinkers & afkoppelen)

Projectvoorbereiding riolering

50

2023

14.000

14.000

-

-

-

-

-

-

Projectvoorbereiding OPR

25

2023

57.500

-

57.500

-

3.163

3.128

3.094

3.059

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

132.000

130.500

1.500

-

-

53

52

52

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2024

520.000

300.000

220.000

-

-

12.100

11.968

11.836

2.36

Vervangen grootkeukeninstallatie De Duffelt

15

2024

30.250

-

30.250

-

-

2.470

2.440

2.410

2.37

Vervangen parkeerbeheersysteem Parkeergarage Bellevue

15

2024

100.000

-

100.000

-

-

8.167

8.067

7.967

2.38

Koningin Wilhelminaweg - Bruuk Groesbeek (vervangen asfalt)

Projectvoorbereiding riolering

50

2024

4.500

-

4.500

-

-

158

156

155

Projectvoorbereiding OPR

25

2024

31.000

-

31.000

-

-

1.705

1.686

1.668

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2025

41.500

-

41.500

-

-

-

1.453

1.440

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2025

269.500

-

269.500

-

-

-

14.823

14.661

2.39

Heidebloemstraat Groesbeek (asfalt vervangen door klinkers & afkoppelen)

Projectvoorbereiding riolering

50

2024

40.000

12.000

28.000

-

-

980

972

963

Projectvoorbereiding OPR

25

2024

70.000

-

70.000

-

-

3.850

3.808

3.766

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2025

370.000

118.500

251.500

-

-

-

8.803

8.727

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2025

660.000

550.000

110.000

-

-

-

6.050

5.984

2.40

Prins Hendriklaan Berg en Dal (asfalt vervangen door klinkers)

Projectvoorbereiding riolering

50

2024

1.500

-

1.500

-

-

53

52

52

Projectvoorbereiding OPR

25

2024

10.500

-

10.500

-

-

578

571

565

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2025

30.500

-

30.500

-

-

-

1.068

1.058

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2025

107.500

50.000

57.500

-

-

-

3.163

3.128

2.41

Vervangen verplaatsbare zakwand Heuvelland

15

2025

42.350

-

42.350

-

-

-

3.459

3.416

2.42

Vervangen verplaatsbare zakwand De Duffelt

15

2025

42.350

-

42.350

-

-

-

3.459

3.416

2.43

Sprongstraat & Col. Ekmanstraat Beek (vervangen riolering)

Projectvoorbereiding riolering

50

2025

17.000

-

17.000

-

-

-

595

590

Projectvoorbereiding OPR

25

2025

20.500

-

20.500

-

-

-

1.128

1.115

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2026

154.500

-

154.500

-

-

-

-

5.408

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2026

181.500

-

181.500

-

-

-

-

9.983

2.44

Margrietstraat Leuth (vervangen riolering)

Projectvoorbereiding riolering

50

2025

11.000

-

11.000

-

-

-

385

382

Projectvoorbereiding OPR

25

2025

15.500

-

15.500

-

-

-

853

843

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2026

100.000

-

100.000

-

-

-

-

3.500

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2026

138.500

-

138.500

-

-

-

-

7.618

2.45

Prinsessenbuurt Ooij (vervangen riolering)

Projectvoorbereiding riolering

50

2025

43.000

-

43.000

-

-

-

1.505

1.492

Projectvoorbereiding OPR

25

2025

59.000

-

59.000

-

-

-

3.245

3.210

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2026

381.500

-

381.500

-

-

-

-

13.353

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2026

521.500

-

521.500

-

-

-

-

28.683

2.46

Beatrixstraat Ooij (vervangen riolering)

Projectvoorbereiding riolering

50

2025

10.500

-

10.500

-

-

-

368

364

Projectvoorbereiding OPR

25

2025

15.500

-

15.500

-

-

-

853

843

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2026

92.500

-

92.500

-

-

-

-

3.238

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2026

137.500

-

137.500

-

-

-

-

7.563

2.47

Ketelstraat De Horst (reconstructie)

Projectvoorbereiding riolering

50

2025

28.500

-

28.500

-

-

-

998

989

Projectvoorbereiding OPR

25

2025

43.000

-

43.000

-

-

-

2.365

2.339

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2026

252.000

-

252.000

-

-

-

-

8.820

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2026

380.000

-

380.000

-

-

-

-

20.900

2.48

Oude Kleefsebaan Berg en Dal (rioolrenovatie)

Projectvoorbereiding riolering

50

2025

39.000

-

39.000

-

-

-

1.365

1.353

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2026

780.000

-

780.000

-

-

-

-

27.300

2.49

Renovatie pompgemalen

10

2023-2024

350.000

-

350.000

-

20.125

39.988

39.463

38.938

2.50

Aanpak wateroverlast/klimaatadaptatie overige kernen

50

2023-2024

1.500.000

-

1.500.000

-

26.250

52.275

51.825

51.375

2.51

Afkoppelkrediet diverse rioleringen (€ 200.000 per jaar)

50

2023-2027

1.000.000

-

1.000.000

-

7.000

13.940

20.820

27.640

2.52

Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom 2019-2028

25

2023-2028

3.600.000

-

3.600.000

-

33.000

65.640

97.920

129.840

Sportaccomodaties

2.53

Sportaccommodaties Vervanging kleedkamers

40

2024-2026

2.451.064

-

2.451.064

-

-

49.466

97.578

96.658

2.54

Sportaccommodaties Vervanging velden

15-20

2024-2026

842.400

-

842.400

-

-

57.446

63.240

63.082

2.55

Tennisaccommodaties Aanpassing/vervanging

15-40

2024-2026

1.099.821

-

1.099.821

-

-

42.981

56.581

55.974

Totaal eerder in begroting opgenomen investeringen programma 2: Onze buurt

29.082.741

2.662.000

26.420.741

-

382.437

882.349

1.038.061

1.204.012

waarvan riolering

8.754.500

612.000

8.142.500

-

118.195

212.730

234.255

300.657

waarvan overige

20.328.241

2.050.000

18.278.241

-

264.242

669.619

803.807

903.355

Nieuwe investeringen

Programma 5: Overhead

5.1

Aanschaf materieel 2026

8

2026

179.000

179.000

-

-

-

-

25.060

Totaal nieuwe investeringen programma 5: Overhead

179.000

-

179.000

-

-

-

-

25.060

Eerder in begroting opgenomen investeringen

Programma 5: Overhead

5.2

Vervangen screens gemeentehuis

15

2025

72.880

72.880

-

-

-

5.952

5.879

5.3

Aanschaf materieel 2023

8

2023

240.000

-

240.000

-

33.600

33.150

32.700

32.250

5.4

Aanschaf materieel 2024

8

2024

164.500

-

164.500

-

-

23.030

22.722

22.413

5.5

Aanschaf materieel 2025

8

2025

171.500

-

171.500

-

-

-

24.010

23.688

Totaal eerder in begroting opgenomen investeringen programma 5: Overhead

576.000

-

576.000

-

33.600

56.180

79.432

78.352

Totaal nieuwe investeringen alle programma's

9.553.250

100.000

9.453.250

-

67.206

399.189

406.236

534.580

Totaal eerder in begroting opgenomen investeringen alle programma's

35.158.741

2.662.000

32.496.741

-

416.037

938.529

1.117.493

1.502.364

Totaal investeringen alle programma's

44.711.991

2.762.000

41.949.991

-

483.243

1.337.717

1.523.728

2.036.944

waarvan riolering

9.746.000

612.000

9.134.000

-

119.123

223.082

246.810

335.155

Nieuwe investeringen programma 1
1.1 Nieuwe sporthal Ooij
De druk op onze binnensportaccommodaties om in de piektijden te kunnen sporten is hoog. Elk jaar vraagt dat extra afstemming en concessies van verenigingen op de gewenste tijden en uren. Sport is een belangrijk speerpunt van beleid in het sociaal domein. Om de binnensport voldoende mogelijkheden te bieden voor de toekomst onderzoeken we de wenselijkheid voor de bouw van een nieuwe sporthal in Ooij.

1.2 Revitalisering Mallemolen (uitvoering)
Het gebouw is in een constructieve goede staat maar wel zijn er verschillende elementen, zoals dak en installaties, aan vervanging toe.
Het gebouw moet eveneens worden verduurzaamd. Het energieverbruik is hoog.
Doordat onderhoud langere tijd is uitgesteld wordt het steeds moeilijker de veiligheid te garanderen (de luchtbehandelingsinstallatie is dringend aan vervanging toe).
Het gebouw voldoet ook niet meer aan veel nieuwe huidige normen en regels. De uitstraling van het gebouw is belangrijk. Omdat nieuwbouw veel meer geld kost en een langere realisatietijd heeft is gekozen voor revitalisering.
De raad heeft op 15 juli 2021 de wens uitgesproken om de functie van de Mallemolen in de kern van Groesbeek te handhaven.
De Mallemolen moet het bruisend hart van Groesbeek worden: een sfeervol multifunctioneel centrum met functies voor cultuur, kunst, educatie, informatie en advies en ontmoeten. Met een huiskamer-gevoel voor de inwoners van vooral Groesbeek. En een plek voor zoveel mogelijk organisaties en verenigingen.

Eerder opgenomen investeringen programma 1
1.3 Verduurzaming Kulturhus Millingen aan de Rijn

De verkoop van Den Ienloop voeren we uit, zodra er ambtelijke capaciteit beschikbaar is. Bij te lang uitstel is het risico aanwezig dat we worden verplicht om duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren.

1.4 Nieuwbouw basisschool en gymzaal Op de Horst
Een besluit over de nieuwbouw is uitgesteld om financiële redenen. We gaan opnieuw met het schoolbestuur in gesprek over de plannen en of we deze uit kunnen voeren.

Nieuwe investeringen programma 2
2.1 Rijlaan Groesbeek (vervangen bomen)
Een aantal bomen is al verwijderd en een groot aantal bomen zijn in een matige tot slechte conditie. Dat geldt voor de bomen aan de kant van het nieuwe fietspad en de andere kant van de weg.
De bomen zijn geplant in 1863. Om de veiligheid op deze weg met ongeveer 7.000 verkeersbewegingen per etmaal te kunnen garanderen, gaan we de bomen vervangen. Dat doen we in samenwerking met Staatsbosbeheer.

2.2 Vossengraaf Millingen aan de Rijn (opknappen begraafplaats)
De paden op deze begraafplaats zijn van rood mijnsplit. Dit materiaal is niet meer te verkrijgen (wordt niet op duurzame wijze gewonnen).
Doordat er split ligt en we dit niet aan kunnen vullen, zijn de paden slecht begaanbaar. Bij nat weer is dit nog erger en tijdens uitvaarten (graafwerkzaamheden) is het onacceptabel. Daarom gaan we de paden vervangen door verharding, zodat de begraafplaats weer netjes en goed begaanbaar is.

2.3 Cranenburgsestraat Groesbeek (vergroenen straat)
In het verleden is in deze straat al een gedeeltelijke vergroening uitgevoerd. We hebben toen grijs door groen vervangen en meer bomen geplant. We willen de laanstructuur (opgenomen in het bomenstructuurplan) versterken en op enkele plekken grijs door groen vervangen. Om het groen minder kwetsbaar te maken en de biodiversiteit te vergroten, planten we verschillende soorten heesters en bomen.  

2.4 Gelderhorstlaan Beek (vervangen groen)
In de Gelderhorstlaan staan 19 esdoorns. Daarvan is meer dan de helft in een slechte of matige conditie. In het verleden zijn er al diverse bomen vervangen. We gaan nu de resterende bomen vervangen, zodat de laanstructuur in de toekomst blijft bestaan.
We kiezen ervoor om verschillende soorten toe te passen en vergroten daarmee de biodiversiteit. Daardoor is de nieuwe laan minder kwetsbaar voor ziektes en plagen.
De staat van de bomen en het groen in de Tesselschadestraat is eveneens matig tot slecht. Vervanging hiervan nemen we in dit project mee. Ook hier gaan we de biodiversiteit vergroten door meerdere (inheemse) soorten toe te passen.

2.5 Centrum Groesbeek (herinrichten spoorbermen)
In 2019 heeft de gemeente de spoorlijn van Prorail overgenomen. Met name het gedeelte vanaf het centrum (Wisselpad) tot aan de Hulsbroek ziet er onverzorgd uit. Dit terwijl de Draisine er rijdt en het fietspad veel gebruikt wordt. Daarom gaan we de spoorbermen anders inrichten, zodat we het goed kunnen onderhouden en het weer netjes is. Het grootste gedeelte zal een natuurlijke inrichting krijgen. Door bijvoorbeeld pleksgewijs te verschralen, geven we bepaalde soorten en kruiden meer kans en dat heeft een positief op de biodiversiteit langs het spoor.

2.6 Ericastraat e.o. Groesbeek (reconstructie)
Uit de laatste weginspectie blijkt dat de kwaliteit van de weg slecht is. Daarom gaan we deze vervangen. We vervangen het asfalt door klinkers, omdat dit beter bij de functie van de weg past. Voetpaden en parkeerhavens, vervangen we ook.
Omdat hier met de weg aan de slag gaan, hebben we ook naar de status van het riool gekeken. Uit de laatste inspectie blijkt dat veel strengen in dit gebied de kwaliteit matig hebben gekregen. Vanwege die beoordeling en omdat er nog een gemengd stelsel ligt, vervangen we ook het riool door een gescheiden stelsel. Daarbij koppelen we hemelwater af zodat het ter plekke kan infiltreren.

In het werk nemen we het groen mee en hebben we uiteraard ook aandacht voor verkeersremmende maatregelen. Vooral het gebied rondom de school heeft onze aandacht.

2.7 Acaciastraat Groesbeek (reconstructie)
De verharding van het plein aan de Acaciastraat is in slechte staat. Daarom gaan we deze vervangen. Omdat het straatwerk er toch uit moet, vervangen we meteen de infiltratievoorzieningen, zodat regenwater weer in de bodem kan infiltreren. Als het mogelijk is kiezen we voor een andere en praktische indeling, met meer groen.

2.8 Klaverberg Groesbeek (vernieuwen verharding begraafplaats Heselenberg)
Het plein en de paden op deze begraafplaats zijn gemaakt van betonstenen. Deze zijn in slechte staat en aan vervanging toe. We willen deze betonstenen door gebakken stenen vervangen. Op het marktplein in Groesbeek liggen gebakken stenen en die komen op termijn vrij. Deze willen we op de begraafplaats hergebruiken. De gebakken stenen zijn nog van goede kwaliteit en kunnen nog tientallen jaren mee.
Het plein is vrij groot en dat is niet nodig. Daarom gaan we een deel van het plein vervangen door groen.

2.9 Vissersstraat Kekerdom (reconstructie)
Uit de laatste rioolinspectie en uit diverse meldingen over verstoppingen blijkt dat het rioolstelsel in deze straat niet goed functioneert. De kwaliteit van de putten is slecht, er groeien wortels in het riool en de buizen hebben een te kleine diameter. Daarom gaan we het riool vervangen.
Omdat de straat er toch uit moet, vervangen we meteen de verharding en de plantsoenen. Daarbij hebben we aandacht voor de herinrichting van de kruising met de Weverstraat.

2.10 Cranenburgsestraat Groesbeek (Hulsbroek-Reestraat, verkeerskundige herinrichting)
De (verkeerskundige) inrichting van dit deel van de Cranenburgsestraat voldoet niet meer aan de huidige eisen. We gaan de straat als een 60km-zone (buiten bebouwde kom) en 50km-weg (gedeelte binnen de bebouwde kom) inrichten. We voeren dit project nu op, omdat de weg op de planning staat voor groot onderhoud.
We maken bredere fietssuggestiestroken, gaan de kruisingen beter benadrukken en zo nodig maken we enkele verkeersremmers, passend bij de snelheidslimiet.

De kruising met de Reestraat/Boersteeg is redelijk druk. Hier kruisen twee 60km-wegen, die bewoners/gebruikers als onveilig ervaren. Dat komt vooral doordat men er hard kan rijden.

Voor dit project rekenen we met een bijdrage:

 • € 100.000 uit de onderhoudsvoorziening wegen.

2.11 Hogekamp Leuth (reconstructie)
De huidige asfaltverharding in de woonwijk Hoge Kamp is in slechte en staat. Daarom gaan we die vervangen door een klinkerweg. Klinkers passen beter bij het karakter van de buurt en de functie van de weg. Omdat we het straatwerk vervangen, maken we van de gelegenheid gebruik om het gemengd rioolstelsel door een gescheiden rioolstelsel te vervangen. Regenwater voeren we af richting de naastgelegen watergangen.

Naast de klinkerverharding die er komt, besteden we ook aandacht aan breedtes en bochtstralen van de wegen.
De parkeerdruk in deze wijk is hoog. Mogelijk kunnen we de straat anders inrichten waardoor er meer parkeerplekken zijn, zonder dat dit ten koste van groen gaat.

2.12 Nieuw dakpakket sporthal Heuvelland Groesbeek
De technische levensduur van het dakpakket is versleten. Dat blijkt uit de laatste inspectie en het grote aantal lekkages. Daarom gaan we het dakpakket vervangen en beter isoleren in het kader van duurzaamheid.

2.13 Nieuwe software zwembad en sporthallen
Voor beheer op afstand en het maken van reserveringen is nieuwe software nodig. Via die software kunnen gebruikers en beheerders bijvoorbeeld zelf deuren openen en tijden reserveren. Het huidige systeem voorziet daar niet in.

2.14 Vervangen speelplek Profetenlaan, Heilig landstichting
Vanwege opmerkingen uit de inspectie, moeten de speeltoestellen op deze plek steeds vaker repareren. Dat kunnen we niet oneindig blijven doen. Daarom gaan we deze speelplek in 2026 vervangen.

2.15 Vervangen speelplek Hermelijnstraat Groesbeek
Vanwege opmerkingen uit de inspectie, moeten de speeltoestellen op deze plek steeds vaker repareren. Dat kunnen we niet oneindig blijven doen. Daarom gaan we deze speelplek in 2026 vervangen.

2.16 Vervangen speelplek Hoflaan/Mariëndaalseweg Groesbeek
Vanwege opmerkingen uit de inspectie, moeten de speeltoestellen op deze plek steeds vaker repareren. Dat kunnen we niet oneindig blijven doen. Daarom gaan we deze speelplek in 2026 vervangen.

Eerder opgenomen investeringen programma 2
2.17 Mesdagweg en omgeving Groesbeek, reconstructie
Uit de weginspectie blijkt dat de kwaliteit van het asfalt in deze woonwijk (Mesdagweg, Jacob Marisweg & Van Ostadeweg) slecht is. Omdat we de weg volledig moeten vernieuwen, gaan we dit integraal aanpakken. Dat betekent dat we niet alleen de weg vervangen, maar ook het riool en de plantsoenen aanpakken.
Uit onderzoek blijkt dat infiltratie van regenwater in deze wijk mogelijk is. Daarom is het aanleggen van een infiltratieriool en/of het plaatsen verticale infiltratie-units onderdeel van het project.
De straten zijn onderdeel van een 30km-zone. We willen de inrichting van de weg behouden en verbeteren als dat kan. Als het mogelijk is planten we meer bomen.

Voor dit project rekenen we met twee bijdrages:

 • € 400.000 uit project 2.52 ‘Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom’.
 • € 200.000 uit project 2.51 ‘Afkoppelkrediet diverse rioleringen’.

2.18 Chopinstraat Millingen aan de Rijn, aanleg voet- fietspad
Aan de Chopinstraat in Millingen aan de Rijn komen nieuwe woningen op de plek van de voormalige bibliotheek. Daarna willen we de Chopinstraat anders inrichten met een goed fiets- en voetpad. In het stedenbouwkundig plan staat het volgende hierover: ‘Met de afronding van fase 3 is het zinvol om de Chopinstraat tussen fase 3 en het schoolgebouw opnieuw in te richten als groene, langzaamverkeersroute richting het centrum. De verkeersruimte sluit zo beter aan bij het gebruik en geeft met de bestaande, zuidelijke langzaamverkeersverbinding samenhang aan het gebied.’

De Chopinstraat krijgt een inrichting die past bij de huidige functie. Dat betekent dat we een comfortabele en herkenbare inrichting die bij een fietspad/voetpad hoort maken. Bovendien maken we de totale hoeveelheid bestrating kleiner en dat is gunstig is voor bijvoorbeeld waterafvoer.

2.19 Nieuweweg - Stekkenberg Groesbeek, aanleg oversteek
De Nijmeegsebaan is de doorgaande weg (gebiedsontsluitingsweg) van en naar Nijmegen. Het is een van de drukste routes qua autoverkeer in Groesbeek. Ook rijden er veel fietsers op deze route. Een groot deel daarvan wil ter hoogte van de Stekkenberg Groesbeek in en uit fietsen. We willen hier een oversteek in twee keer voor fietsers maken. Nu moeten fietsers in één keer oversteken over twee rijbanen. Dat zorgt voor lang wachten en soms een onprettig/onveilig gevoel bij fietsers.
Omdat we op deze locatie toch bezig gaan, vervangen we ook een stukje asfalt in de Maldensebaan door klinkers.

Voor dit project hebben we met twee bijdrages gerekend:

 • € 50.000 uit project 2.52 ‘Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom’.
 • € 250.000 via het uitvoeringsbudget mobiliteitsvisie

2.20 Spoorlaan Groesbeek, herinrichting
De Spoorlaan heeft de functie “erftoegangsweg-plus” met een maximumsnelheid van 30km/u. Dit is dezelfde functie als bijvoorbeeld het Wisselpad, de Gooiseweg en de Hoflaan in Groesbeek. Hiermee volgt de Spoorlaan een alternatieve ring rond het centrum van Groesbeek. We willen dat de Spoorlaan beter aansluit bij de alternatieve ring en bij de 30km/u. Daarom gaan de deze weg opnieuw inrichten. Daarbij houden we rekening met de ontsluiting van het bedrijventerrein.

We willen bij dit project dezelfde vormgeving als de eerdergenoemde voorbeelden. Daarmee bedoelen we rode fiets(suggestie)stroken, het benadrukken van de kruisingen en waar nodig enkele verkeersremmers. Die passen we aan, aan het type verkeer dat er rijdt. We gaan ook de breedte van de rijbaan, het profiel van de weg en de parkeermogelijkheden voor bewoners bekijken. Als het nodig is passen we het aan.  
Als we de rijbaan aanpassen, dan koppelen we direct de weg af. Daardoor verdwijnt het water in de bodem en voeren we het niet via het riool af.

2.21 Schoolstraat Millingen aan de Rijn, aanleg kiss & ride
We gaan hier opnieuw bestraten omdat de huidige bestrating sterk verouderd en van slechte kwaliteit is. We vernieuwen de rijbaan, trottoirs en de parkeervakken. Ook maken we ruimte voor het ophalen en wegbrengen van kinderen die naar school gaan.

2.22 Erlecomseweg Erlecom, reconstructie
We willen de inrichting beter aan laten sluiten bij een Erftoegangsweg (30km/h). Dit doen we onder andere door de uitstraling een dorps karakter te geven. Daarom gaan we het asfalt vervangen door klinkers. De wegfundering laten we onderzoeken in verband met overlast door trillingen. Wanneer onderzoeksresultaten bekend zijn, bepalen we of we de wegfundering ook vervangen.

De Erlecomseweg bevindt zich in de bebouwde kom van Erlecom en is aangeduid als 30km/h-zone. Het is nu een asfaltweg en de situatie is erg overzichtelijk. Daardoor hoeft het verkeer niet af te remmen. We hebben een schetsontwerp laten maken waarmee de inrichting beter bij de status en functie van de weg past. Aanplant van nieuw groen is onderdeel van dit plan. We bekijken bijvoorbeeld of we de bestaande bomenrij door kunnen trekken.

2.23 Reestraat Groesbeek, aanpassen weginrichting i.v.m. nieuwbouw
We willen de grens van de bebouwde kom verplaatsen vanwege het nieuwbouwproject ‘De Heikant’. Ook willen we een veilige weginrichting maken, die bij een 30km/h-zone past. Bijvoorbeeld met beplanting kunnen we dit gedeelte van de weg er smaller uit laten zien en een dorpser karakter geven. Dit ondersteunt de 30km/h-zone. Het asfalt gaan we tot aan de komgrens vervangen, het liefst met klinkers.
De bestaande groene inrichting van de Reestraat binnen de kom, willen we doortrekken naar de Marterstraat (tot aan het kombord).
Ondergronds hoeft er niet veel te gebeuren. We plaatsen alleen een extra put in het riool, omdat de verbinding van put tot put nu te lang is.

2.24 Händelstraat Groesbeek, asfalt vervangen door klinkers en afkoppelen
Uit de weginspectie blijkt dat de kwaliteit van het asfalt in de Händelstraat verslechterd. Daarom gaan we het asfalt vervangen door klinkers. Omdat het asfalt eruit moet, willen we ook meteen het riool afkoppelen en regenwater in de bodem laten verdwijnen.

De straat is onderdeel van een 30km/h-zone. Wel willen de weginrichting behouden en verbeteren als dat kan. Bij deze straat is er speciale aandacht voor de kruising met de Zevenheuvelenweg (in de toekomst in te richten als erftoegangsweg+) en het zebrapad nabij deze kruising. De situatie daar is nu niet fraai ingericht en deels onduidelijk.

Voor dit project hebben we met twee bijdrages gerekend:

 • € 94.500 uit project 2.52 ‘Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom’.
 • € 30.000 uit project 2.51 ‘Afkoppelkrediet diverse rioleringen’

2.25 Vervangen armaturen sporthal Heuvelland
De armatuurbakken zijn aan vervanging toe en voldoen niet meer aan de veiligheidsnorm. Daarom gaan we ze vervangen.

2.26 Zevenheuvelenweg (Ottenhoffstraat tot Nieuweweg) Groesbeek   
De Zevenheuvelenweg is aan vervanging toe. In deze weg ligt nog een gemengd rioolstelsel (vuil- en hemelwater voeren we via hetzelfde riool af). Als het kan koppelen wij hemelwater af. Dit doen we door een gescheiden rioolstelsel te leggen. Het gaat om het weggedeelte vanaf de Burgemeester Ottenhoffstraat tot aan de Nieuweweg. We richten de weg ook meteen in als erftoegangsweg-plus met rode fietssuggestiestroken. Dit hebben we besloten in de mobiliteitsvisie.

2.27 Heer Zegerstraat & kardinaal Gerardstraat, reconstructie
Uit de weginspectie blijkt dat de kwaliteit van het asfalt in deze buurt slecht is. Daarom willen we de bovengrondse verharding vernieuwen. Om het project Heer Zegerstraat en Kardinaal Gerardstraat in Groesbeek volledig aan te pakken, is er met alle disciplines (groen, verkeer en riolering) overleg geweest. Het resultaat daarvan is dat we dit project integraal hebben gemaakt. Dat betekent dat we niet alleen de weg vervangen, maar ook het riool vergroten, de straat iets ander in willen richten en meer groen planten.
In een gedeelte van de Heer Zegerstraat willen we het riool vergroten. Op deze manier verbeteren we de werking van het rioolstelsel. Het overige gedeelte van het riool willen we vervangen, zonder het te vergroten. Een uitzondering is het riool in de Kardinaal Gerardstraat. Deze is nog goed en hoeven we daarom niet te vervangen.

De straten zijn onderdeel van een 30km/h-zone. We willen de inrichting van de weg behouden en verbeteren als dat kan. Aandachtspunten zijn het (nog beter) aangeven van gelijkwaardige kruisingen en remmen van verkeer op die plekken. We willen de kruisingen met de Mariëndaalseweg in dit project meenemen, zodat we ook daar het verkeer beter kunnen afremmen.
We willen deze buurt ook groener maken, omdat we steeds vaker te maken hebben met zware regenbuien of extreme warmte.

2.28 Diverse rioolrenovaties middels kousmethode, inclusief putrenovatie
In de afgelopen jaren is de riolering in Berg en Dal op verschillende locaties gereinigd en geïnspecteerd. Uit deze inspecties zien we dat de kwaliteit van meerdere rioleringen zodanig slecht is dat we moeten ingrijpen. Omdat de weg nog goed is, kiezen we voor renovatie van binnenuit. We herstellen het riool door het inbrengen van een zogenaamde binnenvoering die we laten uitharden (kousmethode). Ook herstellen wij de putten. Na renovatie kan de riolering weer 50 jaar mee.

2.29 Merelweg Berg en Dal, vervangen riolering
In 2018 is het riool in de gehele kern Berg en Dal gecontroleerd. Daaruit bleek dat er in de Merelweg enkele riolen zijn die we moeten vervangen. Renovatie met de kousmethode is vanwege de kleine diameters niet mogelijk. Daarom moeten we de buizen vervangen.

2.30 Populierenstraat Breedeweg, deels vervangen riool en asfaltweg
In 2018 hebben we de riolering in de gehele kern Breedeweg gereinigd en gecontroleerd. Uit deze inspectie is naar voren gekomen dat de gemengde riolering in de Populierenstraat slecht is. Daarom moeten we het riool vervangen. Om het riool te kunnen vervangen, gaan we de weg openbreken. Dat biedt kansen en daarom vervangen we meteen het asfalt door klinkers.
Als er plek/ruimte is, vervangen we verharding voor groen en bomen.

Voor dit project rekenen we met een bijdrage:

 • € 76.000 uit project 2.52 ‘Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom’.

2.31 Reconstructie Gooiseweg Zuid Groesbeek   
Een aantal riolen in de Rembrandtweg, Jozef Israëlweg, Jan Steenweg, Breitnerweg, Pieter de Hooghweg en Vincent van Goghweg zijn zo erg beschadigd dat we ze moeten vervangen. Het grootste gedeelte van de riolering ligt onder de kabels en leidingen. Dat is niet zoals we willen omdat er dan onvoldoende ruimte beschikbaar is voor kabels en leidingen. Ook kunnen we door vervanging een gescheiden rioolstelsel aanleggen. Daardoor kunnen wij de weg van het vuilwaterriool afkoppelen zodat regenwater in de bodem kan verdwijnen.
Niet alleen de vervanging van de riolering is nodig. Ook het asfalt op de wegen ten zuiden van de Gooiseweg is aan vervanging toe. We vernieuwen de wegen gelijk als we het riool vervangen. De Rembrandtweg maken we geschikt als onderdeel van de fietsroute tussen de Drul en het centrum. Dat doen we onder andere via het nieuwe fietspad langs de Mallemolen.  

2.32 Reconstructie bedrijventerrein Mies Groesbeek
De wegen op Bedrijventerrein de Mies zijn slecht en voldoen niet meer aan de vastgestelde kwaliteitseisen. Daarom gaan we de wegen vervangen. Het is een bedrijventerrein, dus we asfalteren deze wegen. We gaan dan ook gelijk een deel van het riool vervangen. Het riool is niet overal slecht. Daarom vervangen we alleen het riool op plekken waar dat nodig is. Daarnaast willen we meer bomen planten om het bedrijventerrein wat minder “grijs” te maken.

2.33 Sint Hubertusweg Ooij, verminderen geluids- en trillingsoverlast
We maken een Sint Hubertusweg die verkeersveilig is, comfortabele gebieden verbindt en minder overlast geeft voor de omwonenden. Daarvoor willen we:

 • de verhoogde plateaus verwijderen en kruispunten asfalteren.
 • de wegmarkering anders maken.
 • het verkeer remmen door aan de noord- en zuidzijde van de bebouwing de rijbaan anders in te richten.
 • blokhagen aanplanten voor het versterken van de “bebouwde kom” uitstraling.

2.34 Margrietstraat en omgeving Groesbeek, reconstructie
Uit de weginspectie blijkt dat de kwaliteit van het asfalt in de Margrietstraat, Papaverstraat, Stekkenbergdwarsweg en de Leppert slechts is. Daarom willen we de bestaande bovengrondse bestrating vervangen door nieuwe materialen. De weg moet er helemaal uit. Dit biedt kansen voor groen, verkeer en riolering. We gaan bijvoorbeeld ook de oude huisaansluitingen vervangen en koppelen we waar mogelijk het hemelwater af. Hierdoor kan het in de bodem verdwijnen.

De Leppert en de Papaverstraat zijn grijze straten en er is ruimte voor meer bomen. Het groen aan de Margrietstaat ziet er niet overal goed uit en dat herstellen we.

De straten zijn onderdeel van een 30km/h-zone. We willen de weginrichting behouden en verbeteren. Daarnaast zijn er klachten over parkeerdrukte in deze buurt bekend. Daar hebben we aandacht voor.

Voor dit project hebben we met twee bijdrages gerekend:

 • € 280.000 uit project 2.52 ‘Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom’.
 • € 107.000 uit project 2.51 ‘Afkoppelkrediet diverse rioleringen’

2.35 Van Nispenstraat & Secr. Luijbenstraat Groesbeek, asfalt vervangen door klinkers en afkoppelen
Uit de weginspectie blijkt dat de kwaliteit van het asfalt in deze straten slecht is. Daarom gaan we het asfalt vervangen door klinkers. Omdat de weg er helemaal uit gaat, biedt dit kansen voor groen, verkeer en riolering.

De straten zijn onderdeel van een 30km/h-zone. We willen de weginrichting behouden en waar mogelijk nog verder verbeteren.
Het klimaat verandert. Hier passen we onze omgeving op aan. Daarom planten we meer bomen. Omdat de weg eruit gaat kunnen we ook ondergronds ruimte voor bomen maken. Het hemelwater willen we afkoppelen. Daardoor verdwijnt het regenwater niet in het riool maar in de bodem.

Voor dit project hebben we met twee bijdrages gerekend:

 • € 300.000 uit project 2.52 ‘Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom’.
 • € 144.500 uit project 2.51 ‘Afkoppelkrediet diverse rioleringen’

2.36 Vervangen grootkeukeninstallatie De Duffelt
Door ouderdom en slijtage voldoet de huidige keuken niet meer aan de eisen. Met name vanwege de hygiëne is vervanging noodzakelijk.

2.37 Vervangen parkeerbeheersysteem Parkeergarage Bellevue
Het huidige parkeerbeheersysteem voldoet niet aan onze eisen. Er treden te veel storingen op, wat nadelige gevolgen heeft voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de parkeergarage. Daarom willen wij dit systeem vervangen.

2.38 Koningin Wilhelminaweg - Bruuk Groesbeek, vervangen asfalt
Het bestaande asfalt binnen de bebouwde kom is aan vervanging toe. Daarbij is Janssen Bouw Groesbeek op een aantal percelen met de ontwikkeling van woningen bezig. Doordat we tijdens de bouw meerdere aansluitingen op het riool moeten maken, gaan we in het asfalt zagen. Daardoor zal de kwaliteit nog verder afnemen. Na afronding van de werkzaamheden en oplevering van de nieuwbouw gaan we het asfalt herstellen/vervangen door een nieuwe deklaag/constructie. Of we voor herstel of vervanging kiezen, is afhankelijk van de staat op dat moment.

2.39 Heidebloemstraat Groesbeek, asfalt vervangen door klinkers en afkoppelen
Uit de weginspectie blijkt dat de kwaliteit van het asfalt in de Heidebloemstraat slecht wordt. Omdat we dit moeten vervangen, is met de andere disciplines (groen, verkeer en riolering) overlegd of zij hier ook iets moeten doen. Dat is het geval.
Als blijkt dat de huisaansluitingen nog van gres (een materiaal dat gemaakt is van een kleisoort) zijn, dan vervangen we deze door PVC. Ook proberen we om het hemelwater van het riool af te koppelen en in de bodem te laten verdwijnen.
De straten zijn onderdeel van een 30km-zone. We willen de weginrichting behouden en verbeteren. Daarnaast zijn er klachten over parkeerdrukte bekend in deze buurt. Mogelijk kunnen we daar binnen het project een oplossing voor vinden.

Voor dit project rekenen we met twee bijdrages:

 • € 550.000 uit project 2.52 ‘Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom’.
 • € 130.500 uit project 2.51 ‘Afkoppelkrediet diverse rioleringen’

2.40 Prins Hendriklaan Berg en Dal, asfalt vervangen door klinkers
Tijdens het controleren van de weg zagen we dat de kwaliteit van het asfalt in de Prins Hendriklaan slecht is. Daarom gaan we het asfalt vervangen door klinkers en de voetpaden vernieuwen. Om het project integraal aan te pakken, is ervoor gekozen om alle disciplines (groen, verkeer en riolering) te betrekken.
De straten zijn onderdeel van een 30km/h-zone. We willen de inrichting van de weg behouden en verbeteren als dat kan. We weten dat er klachten zijn over het parkeren in de buurt. Hier houden we rekening mee.
We willen deze buurt ook groener maken. Dit omdat we steeds vaker te maken hebben met zware regenbuien of extreme warmte.

Voor dit project rekenen we met een bijdrage:

 • € 50.000 uit project 2.52 ‘Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom’.

2.41 Vervangen verplaatsbare zakwand Heuvelland
Uit inspectie is gebleken dat de separatiewand op veel punten is versleten en daarom vervangen moet worden.

2.42 Vervangen verplaatsbare zakwand De Duffelt
Uit inspectie is gebleken dat de separatiewand op veel punten is versleten en daarom vervangen moet worden.

2.43 Sprongstraat en Col. Ekmanstraat Beek, vervangen riolering
In 2020 hebben we de riolering in de gehele kern Beek gereinigd en gecontroleerd. Uit de controle blijkt dat de kwaliteit van het grootste gedeelte riolering in de Sprongstraat en Colonel Ekmanstraat slecht is. Het vervangen van de riolering is nodig.
Het afkoppelen van het regenwater nemen we mee. Dit doen we door een extra leiding aan te leggen. Bij het opnieuw inrichten van de Baron van Voorst tot Voorststraat legden we een aansluiting voor hemelwater richting de percelen. Hier kunnen we op aansluiten, net als op de hemelwaterafvoer in de Oude Gracht.

Omdat we het riool moeten vervangen, moet ook de weg eruit. Het straatmateriaal in de Sprongstraat is nog goed en willen we opnieuw gebruiken. Hetzelfde geldt voor de stoeptegels in de Colonel Ekmanstraat.
Wel willen we de rijbaan en het laatste stukje asfalt van de Colonel Ekmanstraat richting de Bongerdstraat in gebakken stenen leggen. De straatverlichting langs de rijbaan vernieuwen me ook meteen.
De weg is als erftoegangsweg onderdeel van de 30km/h-zone. We willen de inrichting van de weg behouden en verbeteren als dat kan. In de Sprongstraat houden we rekening met vrachtwagens vanaf de supermarkt.

2.44 Margrietstraat Leuth, vervangen riolering
De riolering in de Margrietstraat is slecht. Deze moeten we vervangen. Op het gedeelte ter hoogte van huisnummers 30 t/m 38 hoeven we alleen de huisaansluitingen te vervangen. De riolering in dit gedeelte is in 2016 vernieuwd (middels de zogenaamde kousmethode). Omdat de weg toch open moet, vernieuwen we meteen de bestrating.

Op dit moment is de weg een 30km/h-zone. Dit past bij een erftoegangsweg. We willen de inrichting van de weg behouden en verbeteren als dat kan.

In 2021 zijn er nieuwe bomen geplant. Omdat de verharding eruit moet, ontstaat de kans om meer groeiruimte voor deze bomen te maken. Ook willen we de straat groener inrichten. Daardoor krijgt de straat de uitstraling van een erftoegangsweg.  

2.45 Prinsessenbuurt Ooij, vervangen riolering
In 2021 hebben we de riolering in de Nassaustraat geheel vervangen door een vuil- en een hemelwaterriool. In de Nassaustraat zijn toen voorbereidingen gemaakt om ook in de aansluitende straten de riolering te vervangen door een vuilwaterriool en een hemelwaterafvoer. In de Bernhardstraat, Irenestraat, Christinastraat en het Schoolpad willen we het bestaande gemengde riool vervangen door een hemelwaterriool en vuilwaterriool. In de Wethouder Verrietstraat gaan we een hemelwaterriool aanleggen. Het bestaande gemengde riool gaan we ook aanpassen. Dat is nodig om de werking van dit riool te verbeteren.
De weg moet open. Daarom leggen we meteen nieuwe bestrating. Het vervangen van de bestaande straatverlichting door LED is ook onderdeel van het plan.

Op dit moment is de weg een 30km/h-zone. Dit past bij een erftoegangsweg. We willen de inrichting van de weg behouden en verbeteren als dat kan. Ook willen we kijken naar het verbeteren van het kruispunt Bernhardstraat/Julianastraat.
Verder zijn er wensen om de kruising Bernhardstraat/Beatrixstraat te verbeteren. Dit vanwege het project ‘schoolzones en schoolthuisroutes’. Mogelijk kunnen we dat met dit project combineren.
We willen deze buurt ook groener maken, omdat we steeds vaker te maken hebben met zware regenbuien of extreme warmte.
Ook willen we plantsoenen en grasvelden verlagen en daar regenwater in de bodem laten verdwijnen.

2.46 Beatrixstraat Ooij, vervangen riolering
Bij dit project gaat het om de Beatrixstraat in Ooij. Ook de kruising Koningin Julianalaan tot de kruising Prins Bernhardstraat nemen we mee. Op deze locatie gaan we de straat mooier maken door bijvoorbeeld nieuwe stenen te leggen. Dat doen we omdat de bestaande bestrating slecht en verouderd is. Omdat de weg eruit moet, vervangen we ook meteen twee rioolstrengen in de Beatrixstraat. Deze zijn in slechte staat.
We kijken hoe we de weg kunnen inrichten, zodat dit past bij een 30km/h-zone. Het vervangen van de oude lantarenpalen door nieuwe masten en met LED verlichting hoort daar ook bij.

2.47 Ketelstraat de Horst, reconstructie
In 2020 is de riolering in de kern De Horst gecontroleerd. We zagen dat de kwaliteit van de riolering in de Ketelstraat slecht is. De afwatering is ook slecht. Dat blijkt uit de jaarlijkse reiniging die nodig is. Vervanging van het riool is dus nodig. Het huidige riool ligt onder de kabels en leidingen. We moeten het nieuwe riool onder de weg leggen en dat betekent dat de weg open moet.
Het asfalt is slecht en moeten we vervangen. Dit gaat om het gedeelte van de komgrens Hoge Horst tot aan de komgrens Ketelstraat.

De weg is onderdeel van de 30km/h-zone in de bebouwde kom van De Horst. Daarom willen we de weg iets anders inrichten. Bijvoorbeeld door er een erftoegangsweg van te maken.

2.48 Oude Kleefsebaan Berg en Dal, rioolrenovatie.
In 2018 hebben we de riolering in de gehele kern Berg en Dal gereinigd en gecontroleerd. Uit deze inspectie blijkt dat de kwaliteit van een groot gedeelte van de riolering in de Oude Kleefsebaan slecht is.
In 2009 is de hele Oude Kleefsebaan opnieuw ingericht. Daarnaast is dit een zeer drukke weg voor lokaal verkeer. Daarom kiezen wij ervoor om het bestaande riool te renoveren door de zogenaamde kous-methode toe te passen. Dat betekent simpel gezegd dat we het bestaande riool van binnenuit herstellen. Daardoor hoeft de weg niet open en is er bijna geen overlast voor verkeer.

2.49 Renovatie pompgemalen
Op diverse plekken renoveren en vervangen wij pompgemalen. Dit doen we om de werking en afvoer van rioolwater goed te houden.

2.50 Aanpak wateroverlast/klimaatadaptatie overige kernen
In het huidige Gemeentelijk RioleringPlan (GRP) hebben we twee keer € 750.000 opgenomen voor de aanpak van wateroverlast. In 2023 is er €750.000 beschikbaar en in 2024 nog eens €750.000. 90% van deze kosten rekenen we aan de rioolheffing toe.
Dit geld is bestemd voor de aanpak wateroverlast in de overige kernen. Hiermee bedoelen we de andere kernen dan Breedeweg. Voor Breedeweg is al veel geld beschikbaar om de wateroverlast aan te pakken.

2.51 Afkoppelkrediet diverse rioleringen (€ 200.000 per jaar)   
In het krediet voor het ‘vervangen van asfaltrijbanen’ (2.52) is geen geld opgenomen voor bijvoorbeeld het afkoppelen van regenwater. Dat is een gemiste kans, want het openmaken van de weg is hier een ideaal moment voor.
Door dit krediet op te nemen, is het mogelijk om binnen de geplande projecten regenwater af te koppelen. Daardoor kunnen we het vervangen van de verharding met het afkoppelen combineren (werk met werk maken).
Dit krediet zetten we als bijdrage bij andere projecten in. Is dit het geval? Dan vermelden we dit bij de projectomschrijving.

De aankomende periode maken we zogenaamde basisrioleringsplannen (BRP's). Bij het opstellen van deze plannen, bekijken we welke locaties binnen een bepaalde kern gevoelig zijn voor wateroverlast. Op basis van deze resultaten uit de plannen en ook onderzoeken, nemen we maatregelen om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen. Daarvoor zetten we dit budget in.

2.52 Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom 2022-2028    
In 2016 stelde de gemeenteraad 6 miljoen euro beschikbaar voor een periode van 10 jaar. Per jaar komt hiervan 1/10e deel beschikbaar. Dit bedrag is bedoeld om asfalt door klinkers te vervangen. De gemiddelde kwaliteit van de asfaltwegen binnen in woonwijken (30 km/h-zones) is slecht. Dat zagen we tijdens de laatste inspectie. We gaan op deze plekken het asfalt vervangen door stenen.
Dit krediet zetten we als bijdrage bij andere projecten in. Is dit het geval? Dan vermelden we dit bij de projectomschrijving
2.53 t/m 2.55 Sport- en Tennisaccommodaties   
Er is een meerjarig vervangingsschema gemaakt voor alle sportvelden en kleedkamers. We hebben een verwachting gemaakt voor de komende jaren. Sportverenigingen moeten een aanvraag indienen voor een investeringsbijdrage.

Nieuwe investeringen programma 5
5.1 Aanschaf materieel 2026
Dit gaat om de vervanging en/of aanschaf van materieel bij de buitendienst. We noemen het jaar 2026 apart, omdat dit een nieuwe investering op het meerjaren investeringsplan betreft.
Deze investering gaat over de aanschaf van auto's en materieel om bijvoorbeeld te vegen of zout te strooien. Als het kan vervangen wij gereedschap en materieel die op fossiele brandstof werken naar elektrisch.

Eerder opgenomen investeringen programma 5
5.2 Vervangen screens gemeentehuis
Door slijtage moeten we de screens (zonnewering) vervangen. Vooral het motorische gedeelte en de bediening functioneert steeds slechter.

5.3 t/m 5.5 Aanschaf materieel 2023-2025
Dit gaat om de vervanging en/of aanschaf van materieel voor de buitendienst. Het gaat om de aanschaf van auto's en materieel om bijvoorbeeld te vegen of zout te strooien. Als het kan vervangen wij gereedschap en materieel die op fossiele brandstof werken naar elektrisch.

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2022 15:10:02 met de export van 11/14/2022 13:27:30