Bijlagen

Formatie

Formatie

Organisatie-eenheid

Formatie in Fte

Aantal personen

Loonsom

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting
2022

Begroting
2023

Bestuur

Raad

25

25

-€ 353.001

-€ 389.685

B&W

5

5

-€ 551.108

-€ 581.736

Griffie

2,68

2,56

3

3

-€ 237.146

-€ 235.370

Uitkering gepens. weth.

31

28

-€ 183.495

-€ 183.495

Wachtgeld ex wethouders

€ 0

-€ 238.962

subtotaal bestuur

2,68

2,56

64

61

€ -1.324.749

€ -1.629.247

Personeel

Directie

4,00

6,00

4

6

-€ 497.586

-€ 744.410

Team Sociaal Team

39,41

39,96

47

53

-€ 2.991.986

-€ 3.327.980

Team Ruimtelijke ontwikkeling

18,27

21,33

17

25

-€ 1.608.462

-€ 2.013.857

Team Maatschappelijke ontwikkeling

18,44

18,15

19

21

-€ 1.503.285

-€ 1.576.995

Team CCB

12,83

12,76

16

18

-€ 777.913

-€ 849.580

Team Informatie

17,14

19,85

21

24

-€ 1.267.364

-€ 1.603.159

Team P&O/Communicatie/Secr.

15,01

15,40

19

21

-€ 1.155.469

-€ 1.231.863

Team Beheer openbare ruimte/fac.bedrijf

20,26

22,59

18

26

-€ 1.485.800

-€ 1.780.703

Team Buitendienst

16,59

19,74

17

21

-€ 913.036

-€ 1.170.087

Team Sport

7,54

7,54

11

11

-€ 423.378

-€ 410.594

Team Inkomen en Participatie

21,79

24,43

22

29

-€ 1.593.695

-€ 1.987.705

Team Financiën/Jur.zaken/APV Handh.

25,29

27,34

32

34

-€ 2.050.428

-€ 2.260.406

subtotaal personeel

216,57

235,08

243

289

-€ 16.268.404

-€ 18.957.337

Generatiepact

1,40

0,77

0

-€ 109.284

-€ 21.860

Flexibele schil

4,20

2,41

0

-€ 327.418

-€ 194.599

5,60

3,18

0

0

-€ 436.702

-€ 216.459

Overigen

Ambtenaren burgerlijke stand

-€ 17.000

-€ 17.000

Flexibel belonen

-€ 20.000

-€ 21.000

Stagiaires/cafetariamodel/BHV

-€ 35.000

-€ 35.000

Inhuur

-€ 437.000

-€ 575.000

subtotaal overigen

0

0

0

€ -509.000

€ -648.000

Totale loonsom

224,85

240,82

307

350

€ -18.538.855

€ -21.451.044

Opmerkingen:

Loonsverhoging en premies ABP + 3,6%.

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2022 15:10:02 met de export van 11/14/2022 13:27:30