Home

Algemeen

Voorwoord

Welkom bij onze begroting 2023!

De begroting is een van de belangrijkste documenten van onze gemeente. Het is de basis voor de keuzes die we maken en het dagelijkse werk dat we doen.

Begroting 2023 geeft ruimte voor extra’s

In 2022 zijn de verkiezingen geweest voor de gemeenteraad. De nieuwe coalitie heeft met trots het coalitieplan 2022-2026 "DE WENSEN VAN NU versus DE OPGAVEN VAN DE TOEKOMST" gepresenteerd. Dit is de eerste begroting van de nieuwe coalitie. In de begroting 2023 is het coalitieplan vertaald in onze doelen en resultaten die we willen behalen. Daarnaast zijn budgetten bijgesteld om zo de wensen uit het coalitieplan te kunnen realiseren.

De laatste tijd blijkt dat de inwoners van Nederland minder vertrouwen hebben in de landelijke politiek. Wij willen als gemeentebestuur er zijn voor onze inwoners en bedrijven. Dat doen we door in de samenleving te zijn en regelmatig ons gezicht te laten zien. We beseffen ons wel dat we niet altijd voor iedereen alles volledig naar wens kunnen doen. We moeten altijd de afweging maken wat in het algemeen belang het beste is voor iedereen in onze gemeente.

In de begroting van vorige jaren moesten we vooral kijken op welke fronten we minder konden uitgeven om meerjarig een sluitende begroting te presenteren en toch onze dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden. In het voorjaar bij het presenteren van de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2023 bleek al, dat we de komende jaren meer te besteden hebben. Dit vloeit voort uit het landelijke coalitieakkoord, waar het Rijk een ambitieus plan heeft neergelegd. Van een groot aantal van deze plannen zijn wij als gemeente de uitvoerende organisatie. Het is dan ook logisch dat wij ook de financiële middelen van het Rijk ontvangen om deze taken uit te kunnen voeren.

De begroting 2023 is dan ook veel positiever en we hebben zelfs een voordelig saldo, waardoor enkele bezuinigingen zijn teruggedraaid en we voldoende middelen hebben om taken op te pakken die de afgelopen jaren niet aan bod kwamen. Dit is belangrijk, omdat we nog een flinke opgave hebben voor onze inwoners. Zo moeten we de komende jaren nog veel woningen realiseren in alle segmenten. Verder is het cultureel centrum de Mallemolen in Groesbeek toe aan een flinke verbetering van het pand.

Er zijn echter ook nog grote onzekerheden. Deze zijn er zowel voor onze inwoners en bedrijven, als voor de gemeente. Zo is het onzeker wat de energieprijzen de komende tijd gaan doen. Op dit moment is het moeilijk een inschatting te maken, omdat de prijzen dagelijks wijzigen. Daarom hebben we een groot bedrag geraamd in onze begroting om dit risico op te vangen. Dit geldt mede voor de inflatie, waarvan maandelijks de percentages flink afwijken.
Daarnaast merken we dat de arbeidsmarkt sterk is veranderd. Het is moeilijker om personeel aan te trekken en te behouden. Dit moeten we anders gaan organiseren. Maar als we geen medewerkers hebben om taken uit te voeren, betekent dat ook dat we onze ambities soms moeten bijstellen of anders moeten prioriteren. Hierover willen wij open en eerlijk communiceren.
Tenslotte blijven in deze begroting 2023-2026 de zorgkosten een belangrijk aandachtspunt.

Financiering door het Rijk
De financiële consequenties van Prinsjesdag 2022 lijken wederom positief voor gemeenten, maar er zijn nog wel een aantal onzekerheden en risico’s. Deze kunnen het financiële plaatje dat nu redelijk positief lijkt, op termijn veranderen. Daarnaast is er voor het jaar 2026 nog niet duidelijk wat het Rijk gaat compenseren. Dit blijft voorlopig nog een zeer onduidelijke factor.

Wij vertrouwen erop met deze structureel sluitende begroting 2023 de juiste en belangrijke taken van de gemeente uit te kunnen voeren. Blijkt dat andere onderwerpen meer aandacht nodig hebben, dan gaan wij graag in overleg over een nog betere verdeling van onze financiën.

College van Burgemeester en Wethouders

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2022 15:10:02 met de export van 11/14/2022 13:27:30