Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Nummer

Naam reserve

Stand

Mutaties 2023

Stand

Mutaties 2024

Stand

Mutaties 2025

Stand

Mutaties 2026

Stand

1-1-2023

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2023

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2024

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2025

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2026

1. Reserves

1.1. Algemene reserves

891400000

Algemene Reserve vrij aanwendbaar

7.665

-

27

7.691

-

27

7.718

-

27

7.744

-

27

7.771

891400010

Vaste Algemene reserve

17.220

-

-

17.220

-

-

17.220

-

-

17.220

-

-

17.220

899000000

Reserve rekeningresultaat

1.420

-355

-

1.065

-355

-

710

-355

-

355

-355

-

-

899000000

Saldo vorig dienstjaar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

899000000

Saldo huidig dienstjaar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 1.1. Algemene reserves

26.305

-355

27

25.976

-355

27

25.648

-355

27

25.319

-355

27

24.991

1.2. Bestemmingsreserves

-

-

853000000

Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen

109

-

38

146

-

38

184

-

38

222

-

38

259

855000010

Bestemmingsreserve Natuur en Landschap

122

-

-

122

-

-

122

-

-

122

-

-

122

855000020

Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten

1.478

-73

22

1.428

-73

21

1.377

-73

21

1.325

-73

20

1.273

857000000

Reserve Speeltuinen

91

-

-

91

-

-

91

-

-

91

-

-

91

872000000

Bestemmingsreserve aanpak extreme wateroverlast

900

-14

14

900

-50

14

864

-49

13

828

-48

12

792

892200000

Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld)

762

-174

20

609

-64

20

564

-18

20

567

-18

20

569

896000000

Bestemmingsreserve Kapitaallasten

14.042

-722

211

13.531

-750

203

12.984

-742

195

12.437

-733

187

11.890

Totaal 1.2. Bestemmingsreserves

17.505

-982

304

16.827

-936

296

16.187

-881

286

15.592

-872

277

14.997

Totaal 1. Reserves

43.810

-1.337

330

42.803

-1.291

322

41.834

-1.236

313

40.911

-1.227

303

39.987

Bedragen x € 1.000

Nummer

Naam voorziening

Stand

Mutaties 2023

Stand

Mutaties 2024

Stand

Mutaties 2025

Stand

Mutaties 2026

Stand

1-1-2023

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2023

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2024

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2025

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2026

2. Voorzieningen

2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

800100000

Voorziening Pens.verpl.vm wethouders

4.082

-191

120

4.010

-191

120

3.939

-191

120

3.867

-191

120

3.796

800100010

Voorziening Wachtgeldverpl.vm wethouders

380

-172

-

208

-152

-

56

-56

-

-

-

-

-

896000010

Voorziening (voormalig) personeel

27

-27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

4.489

-391

120

4.218

-344

120

3.995

-247

120

3.867

-191

120

3.796

2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen

872200000

Voorziening Riolering

2.865

-199

-

2.666

-266

-

2.400

-379

-

2.022

-391

-

1.631

Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen

2.865

-199

-

2.666

-266

-

2.400

-379

-

2.022

-391

-

1.631

2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

821000020

Voorziening onderhoud wegen

1.004

-1.689

1.278

593

-902

1.278

969

-744

1.278

1.503

-1.428

1.278

1.353

852000000

Voorziening gebouwen sport

119

-190

154

82

-143

154

92

-173

154

73

-21

154

205

861000010

Voorziening gebouwen welzijn

247

-60

90

277

-103

90

264

-77

90

277

-4

90

363

804000000

Voorziening gebouwen overig

491

-216

164

440

-308

164

296

-274

164

186

-22

164

329

883000000

Voorziening verwacht verlies grondexploitatie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

1.860

-2.155

1.686

1.391

-1.456

1.686

1.622

-1.268

1.686

2.040

-1.475

1.686

2.251

Totaal 2. Voorzieningen

9.214

-2.745

1.806

8.276

-2.065

1.806

8.017

-1.894

1.806

7.928

-2.057

1.806

7.678

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2022 15:10:02 met de export van 11/14/2022 13:27:30